789 Pat Dolan, Blanco, TX 78606 – 9450208 - Jeremy Smith - HomeSmit...